Organizatorzy

Sympozjum odbędzie się pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo - Hutniczej, a organizatorami Sympozjum są Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - Oddział w Krakowie oraz Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii.

                            

 

Komitet Programowo - Organizacyjny

Andrzej Bień - Przewodniczący

Robert Stala - Wiceprzewodniczący

Adam Penczek - Wiceprzewodniczący

Łukasz Brzegowy - Sekretarz

Zbigniew Hanzelka

Stanisław Piróg

Marzena Zięciak

Andrzej Firlit

Ryszard Klempka

Marcin Baszyński

Edmund Ciesielka

Zbigniew Waradzyn